LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Hier plaatje

Scherm:

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij de Liduinabasiliek. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen of in licentie te geven. Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site, zoals artikelen, foto’s en teksten, voor persoonlijk gebruik over te nemen. Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen en teksten) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Disclaimer

Deze website is met grote zorg samengesteld voor wat de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens betreft. Toch kunt u hieraan geen rechten ontlenen. De Liduinabasiliek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op, of via deze site weergegeven informatie. De Liduinabasiliek aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor websites van andere partijen waarnaar op deze site verwijzingen zijn opgenomen.

Privacy

Deze website

  • gebruikt één functionele cookie voor een correcte werking van de website. Een cookie is een klein tekstbestandje. Dit kan geen schade aan uw computer toebrengen.
  • maakt geen gebruik van Google-Analytics, Web-Stat, Hotjar of andere standaard website-analyse-tools.


Van bezoekers van deze website worden wel de volgende gegevens opgeslagen:
  • Het IP-adres (het internet-adres van het apparaat waarmee de website bezocht wordt, bijvoorbeeld uw computer of smartphone). Via het IP-adres kunnen geen persoonsnamen en/of fysieke adressen worden achterhaald.
  • De datum en tijd van bezoek.
  • Het gebruikte besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows, IOS, Linux, Android).
  • De gebruikte webbrowser (bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
  • De beeldschermresolutie (de grootte van het beeldscherm).
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers, uit welk land die komen en om de website te verbeteren.

De Privacyverklaring van Parochie De Goede Herder te Schiedam, Vlaardingen en Maassluis (waar de Liduinabasiliek onder valt) vindt u hier.

Het Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens voor parochies vindt u hier.

De Algemene AVG-website van de RK kerk in Nederland vindt u hier.