LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Hier plaatje

Scherm:

Adres en bereikbaarheid

Adres

Liduinabasiliek
Singel 104
3112 GS   Schiedam

Klik/tik op de afbeelding om de plattegrond in Google Maps te bekijken.

Klik voor grotere kaart

Parkeren

In het gebied rond de basiliek geldt een parkeervergunningen-beleid, maar u kunt via een automaat een parkeerkaartje kopen. Op zondag kunt u de gehele dag gratis parkeren. Van maandag tot en met zaterdag geldt betaald parkeren van 9.00 - 22.00 uur.

Trein/metro

U stapt uit bij station 'Schiedam Centrum'. Als u de stationshal uitkomt, loopt u rechtdoor de Singel op. Aan het eind ziet u links de basiliek liggen.

Tram/bus

Tramlijn 21 en 24 en bus 51 (niet op zondag) en 54 stoppen vlakbij: Halte 'Broersvest'. Kijkend over het stadserf (groot plein) ziet u de basiliek liggen.

Auto

Vanuit Europoort / Hoogvliet / Spijkenisse (A15):
U gaat richting Rotterdam. Bij 'Knooppunt Benelux' gaat u richting Den Haag / Utrecht (A4). Neem de rechterbuis van de Beneluxtunnel. Uit de tunnel gekomen, gaat u richting Vlaardingen / Hoek van Holland / Schiedam / Den Haag (A4 / A20). Bij 'Knooppunt Kethelplein' gaat u richting Schiedam / Utrecht / Den Haag (A20). U neemt de 2e afslag: Afrit 11 / Schiedam. Beneden bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Bij de volgende drie stoplichten gaat u steeds rechtdoor. Na de laatste stoplichten gaat u na ca. 300 m. linksaf. Aan het eind van deze weg ziet u de basiliek liggen.

Vanuit Zierikzee / Dordrecht (A15):
U gaat richting Rotterdam. Bij 'Knooppunt Benelux' gaat u richting Den Haag / Hoek van Holland (A4). Neem de rechterbuis van de Beneluxtunnel. Uit de tunnel gekomen, gaat u richting Vlaardingen / Hoek van Holland / Schiedam / Den Haag (A4 / A20). Bij 'Knooppunt Kethelplein' gaat u richting Schiedam / Utrecht / Den Haag (A20). U neemt de 2e afslag: Afrit 11 / Schiedam. Beneden bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Bij de volgende drie stoplichten gaat u steeds rechtdoor. Na de laatste stoplichten gaat u na ca. 300 m. linksaf. Aan het eind van deze weg ziet u de basiliek liggen.

Vanuit Den Haag (A13):
U gaat richting Rotterdam. Bij 'Knooppunt Kleinpolderplein' gaat u richting Europoort / Hoek van Holland (A20). U neemt de 2e afslag: Afrit 11 / Schiedam. Beneden bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Bij de volgende vier stoplichten gaat u steeds rechtdoor. Na de laatste stoplichten gaat u na ca. 300 m. linksaf. Aan het eind van deze weg ziet u de basiliek liggen.

Vanuit Maassluis / Hoek van Holland (A20):
U gaat richting Rotterdam. Bij 'Knooppunt Kethelplein' gaat u rechtdoor richting Schiedam / Utrecht (A20). U neemt de 2e afslag: Afrit 11 / Schiedam. Beneden bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Bij de volgende drie stoplichten gaat u steeds rechtdoor. Na de laatste stoplichten gaat u na ca. 300 m. linksaf. Aan het eind van deze weg ziet u de basiliek liggen.

Vanuit Dordrecht / Breda (A16):
U gaat richting Den Haag / Utrecht. Bij 'Knooppunt Terbregseplein' gaat u richting Den Haag / Hoek van Holland (A20). Bij 'Knooppunt Kleinpolderplein' gaat u rechtdoor richting Hoek van Holland. Hierna neemt u de 2e afslag: Afrit 11 / Schiedam. Beneden bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Bij de volgende vier stoplichten gaat u steeds rechtdoor. Na de laatste stoplichten gaat u na ca. 300 m. linksaf. Aan het eind van deze weg ziet u de basiliek liggen.

Vanuit Gouda / Utrecht (A12):
U gaat richting Rotterdam / Hoek van Holland (A20). Bij 'Knooppunt Terbregseplein' gaat u rechtdoor richting Den Haag / Hoek van Holland (A20). Bij 'Knooppunt Kleinpolderplein' gaat u rechtdoor richting Hoek van Holland. Hierna neemt u de 2e afslag: Afrit 11 / Schiedam. Beneden bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Bij de volgende vier stoplichten gaat u steeds rechtdoor. Na de laatste stoplichten gaat u na ca. 300 m. linksaf. Aan het eind van deze weg ziet u de basiliek liggen.


Bezichtiging van de basiliek

Algemeen

Onderstaande openingstijden voor bezichtiging gelden alleen voor de periode eind april tot en met oktober. In de wintermaanden is er geen bezichtiging mogelijk.

Vrijdag

Op vrijdag is de kerk van 10.30 - 13.00 uur opengesteld voor bezichtiging. Achter in de kerk staat een kleine verkoopstaand waar u devotionalia aan kunt schaffen.

Zaterdag

Op zaterdag van 14.00 - 17.00 uur is de kerk opengesteld voor bezichtiging. Ook dan is er de mogelijkheid om devotionalia aan te schaffen.


Architectuur

Exterieur

De Liduinabasiliek is een neogotische kruiskerk met schoorbogen ontworpen door de architect E.J. Margry. De kerk is gebouwd van baksteen en geheel gevoegd met versieringen van natuursteen. Het is een vrijstaande kruisbasiliek met een driebeukig schip van vier traveeën (gewelfvlakken tussen twee gordelbogen) en een transept (dwarsschip). De kerk is georiënteerd, hetgeen betekent dat het altaar op het oosten staat gericht, richting opgaande zon (Christus als de Sol Oriëns: het opgaande Licht), maar ook de richting van Jeruzalem, een heilig punt, namelijk de plek waar Christus is gestorven en verrezen.

Exterieur

Boven de hoofdingang aan de voorzijde, bevindt zich een rood schild met de pauselijke tiara en de sleutels van de H. Petrus. Dit schild is één van de onderscheidingstekens van een basiliek. Bovenin de toren bevindt zich het torenuurwerk waarvan het mechaniek wordt aangestuurd door radiosignalen(!) Het gerestaureerde gouden kruis is op 14 april 1998 (de verjaardag van de sterfdag van de H. Liduina) teruggeplaatst op de 60 meter hoge spits. Aan de voor- en zijkanten van de kerk zijn waterspuwers of gargouilles aangebracht. Dit zijn ver uitstekende uitmondingen van goten in dierlijke vormen (draken, griffioenen, duivels) die typisch zijn voor de gotiek. Aan de rechterzijde van het gebouw is een smallere zij-ingang met daarnaast de pastorie, links een schuin uitgebouwde doopkapel. Op het leistenen dak, boven de viering (het punt waar het schip en de dwarstransepten elkaar kruisen) staat het angelustorentje waarin zich het Angelusklokje bevindt. Het Angelus, of Engel de Heren, is een gebed dat driemaal daags gebeden wordt onder het luiden van de klok, ter herdenking van de menswording van Christus.

Angelustorentje

H. Hart beeld

Bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de kerk in 1931 werd aan de rechterzijde voor de kerk een wit stenen beeld van het Heilig Hart geplaatst. Heilig Hartbeelden stellen de zegenende Christus voor. Zij worden vervaardigd volgens bepaalde regels die door de R.K. Kerk in de negentiende eeuw officieel waren vastgelegd, toen de verering - die eigenlijk al dateert uit de zeventiende eeuw - in vele landen verspreid was. Het beeld, dat te lijden had van de weersomstandigheden, is op 26 oktober 2002 vervangen door het huidige, dat een exacte kopie is van het oude beeld. Aanvankelijk stond de voorzijde van het beeld gericht naar de Singel, de straat waaraan de kerk ligt. Na de bouw van het nieuwe stadskantoor en het Stadserf is het H. Hart beeld een kwartslag gedraaid zodat de zegenende armen van Christus naar het Stadserf (groot open plein) gericht zijn.

H-Hartbeeld

Interieur

De neogotische inventaris van de basiliek is nagenoeg nog geheel intact: een zeldzaamheid. Er is een grote harmonie tussen architectuur en aankleding. Het driebeukige basilicale gebouw heeft stenen kruisribgewelven in zowel het middenschip als de zijbeuken. Het transept en de hoofdbeuk worden ondersteund door zuilen van gepolijst marmer. De muren zijn van baksteen en alleen gevoegd in zoverre zij de constructie van de bouw aangeven en architectonische waarde bezitten. Het overige werk is gepleisterd en beschilderd. Zowel in het middenschip als in de zijbeuken hangt een aantal koperen kroonluchters.

Interieur

Kruiswegstaties

Langs de wanden van beide zijbeuken zijn gebeeldhouwde kruiswegstaties aangebracht. Boven iedere statie staat een nummer en daaronder wat wordt afgebeeld. Zij dateren uit de periode 1895 - 1901 en zijn vervaardigd door de kunstenaar Peeters uit Antwerpen. De schenkers van deze kruiswegstaties zijn de heer en mevrouw Van der Burg-Straathof die op de veertiende statie (de graflegging) staan afgebeeld. In de zeventiende eeuw is het aantal kruiswegstaties vastgesteld op veertien. In deze kerk zijn er twee aan toegevoegd: Eén aan het begin, de uitdrijving uit het Paradijs en één aan het eind, de verrijzenis.

Verdrijving uit het Paradijs

Wijdingskruisjes

Tussen de kruiswegstaties (maar ook in het transept) zijn zogenaamde wijdingskruisjes aangebracht. Een kerkgebouw is een sacrale ruimte, bestemd voor de eredienst aan God. Tegelijk wordt er in het tabernakel de H. Eucharistie bewaard, waarin Christus aanwezig is. Bij het wijden van een kerkgebouw, wordt de kerk daarom op twaalf plaatsen met H. Chrisma gezalfd. Deze punten worden gemarkeerd met zogenaamde wijdingskruisen die op de binnenwand zijn aangebracht (meestal rood geschilderd). De twaalf kruisjes verwijzen naar de twaalf apostelen.

Wijdingskruis

Maria-ramen

In het zuid- en noord-transept bevinden zich twee grote gebrandschilderde ramen die betrekking hebben op de verheerlijking van Maria, Koningin van de Rozenkrans.

In het zuidraam is in het midden een gekroonde O.L. Vrouw zichtbaar, met in haar linkerhand een scepter die uitmondt in een lelie. Op haar rechterknie staat het Jezuskind met in Zijn hand een rozenkrans. Daaronder drie engelen die de zielen in het vagevuur een rozenkrans aanreiken. Tussen de engelen en het vagevuur zien we een banderol met de tekst 'Ontferm u mijner, tenminste gij mijne vrienden' (Joh. 19, 21).

In het noordraam zijn taferelen uit het leven van O.L. Vrouw uitgebeeld. De kindsheid van Maria wordt in de Bijbel niet beschreven. Wat we weten komt uit de apocriefe boeken.

Maria-raam

Dunselman-panelen

Onder ieder raam hangen vier schilderijen met voorstellingen uit het leven van de H. Liduina. De schilderijen dateren uit het begin van de twintigste eeuw en zijn gemaakt door de schilder Jan Dunselman (1863 - 1931). De panelen zijn afkomstig van de in 1968 afgebroken Frankelandse kerk en stellen de volgende scènes voor: 1. Liduina in gebed verzonken, 2. De val op het ijs, 3. De lijfarts Godfried Sonderdanck aan het ziekbed van Liduina, 4. Soldaten van Philips van Bourgondië schofferen Liduina, 5. Visioenen van Liduina, 6. Voedsel voor de armen, 7. De grote stadsbrand van Schiedam in 1428, 8. De wonderdadige Hostie.

Liduina's val op het ijs

Biechtstoelen

Onder de Dunselman-panelen zijn, in de wand ingelaten, biechtstoelen aanwezig. Deze zijn versierd met prachtig houtsnijwerk en hebben fraaie glas-in-lood deuren. Op de biechtstoel aan de zijde van de sacristie staan links en rechts in een ondiepe nis op een zeskantige zuil twee figuren: Links Christus als de Goede Herder, het verloren maar weer teruggevonden schaap op zijn schouders dragend. Het is het symbool van de gelovige die via de biecht (het sacrament van boete en verzoening) de rechte weg heeft teruggevonden. Rechts is Maria Magdalena uitgebeeld met een zalfpot in de hand. Zij is een berouwvolle zondares, een boetelinge die haar zonden beweent. Dit beeld past iconografisch volkomen bij de biechtstoel.

Biechtstoel-detail

Hoog-altaar

In het priesterkoor bevindt zich het hoog-altaar, gevat in een rijke ornamentiek van gotische versiering en als altaar in gebruik geweest tot het Tweede Vaticaans Concilie. Het is zeer fraai gepolychromeerd (veelkleurig beschilderd). De voorzijde is versierd met drie cirkels. De middelste cirkel vertoont het Lam Gods, van waaruit een bloedstroom vloeit in een kelk. In de twee andere cirkels zijn engelenfiguren afgebeeld. In dit geheel zijn naast vier oudtestamentische profeten Ezechiël, Jeremia, Daniël en Jesaja ook de vier evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes afgebeeld. Op de prachtige deur van het tabernakel is een afbeelding van Jezus in de Hof van Olijven en een engelenfiguur aangebracht in fraai gedreven koperwerk. Boven het tabernakel verheft zich een expositietroon, rustend op vier kolommen.

Hoog-altaar-H-Lucas-met-stier

Rozenkrans-mysteries

Dat de kerk oorspronkelijk de naam 'O.L. Vrouw van de Rozenkrans' droeg, komt op diverse plaatsen in de kerk goed tot uiting. In het priesterkoor boven het hoog-altaar zijn de mysteries van de rozenkrans uitgebeeld. De rozenkrans is een bidsnoer van kleine en grote kralen. Op de grote kralen wordt het Onze Vader en op de kleine kralen het Weesgegroet gebeden. Daarbij worden de Blijde, Droevige en Glorievolle mysteries overwogen. Tegen de wand achter het hoog-altaar zijn in reliëf de Droevige mysteries uitgebeeld. Omdat de kruisiging de belangrijkste afbeelding is, staat deze hier in het midden. Daarboven zijn de Blijde en Glorievolle mysteries op tien gebrandschilderde ramen afgebeeld. Deze ramen zijn een geschenk van de parochianen en op 13 mei 1906 bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de kerk aan de toenmalige pastoor Langewen aangeboden.

Rozenkrans-Jezus-bidt

Hoofd-altaar

Voor het hoog-altaar staat het midden-altaar dat afkomstig is uit de Sint Janskerk aan de Lange Haven (Havenkerk). Dit altaar wordt sinds het Tweede Vaticaans Concilie als hoofd-altaar gebruikt voor de viering van de Eucharistie. In fraai houtsnijwerk is een afbeelding zichtbaar van twee engeltjes, het linker met de H. Hostie, het rechter met ampullen voor water en wijn, geflankeerd door twee wapenschilden. Links het schild van de familie Nolet (de schenkers van het altaar) en rechts het schild van de Dominicanen.

Hoofd-altaar-detail

Reliekschrijn

Voor het hoofd-altaar staat de neogotische reliekschrijn met een deel van de stoffelijke resten van de H. Liduina, die achter glas duidelijk zichtbaar zijn. Voorgesteld zijn links de heilige zelf, met het kruis als symbool voor haar lijdensweg en rechts de Engel. De reliekhouder is gemaakt van verguld koper en versierd met halfedelstenen in de kleuren rood en groen. De reliekschrijn heeft de vorm van een kleine gotische kapel met een zadeldak, steunberen en luchtbogen. Het geheel rust op een sokkel met raamachtige openingen met boven op het zadeldak een dakruiter (torentje) als bekroning.

Reliekschrijn-detail

Heiligenbeelden

In de basiliek staan diverse heiligenbeelden. De belangrijkste zijn het beeld van O.L. Vrouw van de Rozenkrans en het beeld van de H. Liduina, de beide patronessen van de Liduinabasiliek. Daarnaast zijn er nog beelden van St. Jozef, Johannes de Doper, de H. Thomas van Aquino, de H. Raymundus van Penyafort en de H. Antonius van Padua. In het middenschip van de kerk zijn aan de zuilen sokkels aangebracht. Het was oorspronkelijk de bedoeling daar beelden van de apostelen te plaatsen.

Johannes-de-Doper

Preekstoel

Rechts naast het hoofd-altaar staat de eikenhouten preekstoel uit 1882, Een jaar na de inwijding van de kerk werd dit juweel van houtsnijwerk door W.A. van der Burg op 19 december 1882 bij zijn 85-ste verjaardag aan de kerk geschonken. De kuip (2.73 m hoog) steunt op een 6-zijdige zuil met kapiteel, versierd met wingerdbladeren en druiventrossen. Op de hoeken zijn in hoogreliëf gevleugelde engelen geplaatst. Op de vier panelen zijn de volgende voorstellingen aangebracht: 1. St. Dominicus ontvangt de rozenkrans van Maria met Kind, 2. Uitzending van de apostelen, 3. Nederdaling van de H. Geest (Pinksterwonder), 4. Pater Dominicaan, predikend voor zijn medebroeders. Tussen de panelen zijn vier heiligen uit de Orde der Dominicanen afgebeeld.

Preekstoel-detail

H. Hart-altaar

Links en rechts naast het midden-altaar zijn er nog vier zij-altaren: Bij de deur die toegang geeft tot de sacristie staat Het H. Hart-altaar. Dit altaar heeft een tabernakel waarvan de deur versierd is met een pelikaan die zijn jongen in leven houdt met zijn eigen bloed. Het is een symbool van Christus die aan het kruis Zijn bloed vergiet voor de mensen. In de latere eeuwen wordt de pelikaan steeds meer het symbool van de Eucharistie en past daarom goed op de deur van het tabernakel, dé plaats waar geconsacreerde hosties in een ciborium bewaard worden. Het altaar is versierd met tweemaal het IHS-teken (Iesus Hominum Salvator - Jezus Mensen Redder) en met bijbelse taferelen zoals Het Laatste Avondmaal, de bruiloft te Kana, het offer van Isaak, het offer van Melchisédek, Jezus en de Samaritaanse vrouw, Christus bij de Emmaüsgangers.

H-Hart-altaar-Samaritaanse

Sint Jozef-altaar

Links naast het H. Hart-altaar staat het Sint Jozef-altaar. In de Bijbel staat er maar weinig over Jozef. Hij kwam uit het geslacht van David (Mt. 1, 16). In Mt. 1,19 staat dat Jozef rechtvaardig was (dat wil zeggen rein), deugdzaam en heilig. Pas in de vijftiende eeuw komt zijn verering op gang en culmineert in de negentiende eeuw als paus Pius IX hem verheft tot patroon van de Kerk. Het Jozef-altaar is erg ondiep en heeft geen altaartafel en geen tabernakel. De altaartombe is versierd met drie geschakelde cirkels met in de middelste cirkel de tekst Sancte Joseph o.p.n. (Heilige Jozef bid voor ons). Daarboven de tekst die verwijst naar de H. Jozef als patroon van de Kerk. Verder twee scènes uit zijn leven (Mt. 2, 13 e.v.). een Engel verschijnt aan Jozef in een droom en waarschuwt hem voor koning Herodes, die het kind - de nieuwe koning - wil vermoorden.

Jozef-altaar-vlucht-Egypte

Antonius-altaar

Links naast het midden-altaar staat het Antonius-altaar dat vervaardigd is door de kunstenaar Peeters uit Antwerpen. Op zwart marmeren trappen rust de altaartombe, die aan de voorzijde rijk versierd is met in het midden een medaillon voorstellende 'Christus Salvator Mundi' (Christus, redder van de wereld). Boven de altaartombe verheft zich een zuiver gotische nis met daarin het beeld van de H. Antonius van Padua. Antonius, uit een adelijk geslacht in 1195 te Lissabon geboren en gestorven in 1231 in Padua (Italië), werd in 1232 heilig verklaard. Hij is vereerd met de titel 'kerkleraar'. Hij wordt vooral aangeroepen als iets zoekgeraakt is.

Antonius-altaar-detail

Orgel

Achter in de kerk op een koorzolder bevindt zich het orgel. Dit is het oudste en enig overgebleven elektro-pneumatische orgel van Nederland. Het is meerdere malen gerestaureerd: in 1961, in 1982 en na de laatste restauratie in de periode 1999-2001 op 10 juni 2001 opnieuw gezegend en in gebruik genomen.

Orgel-detail

Doopkapel

Links naast de hoofdingang bevindt zich de voormalige doopkapel. Deze is van de rest van de kerk gescheiden door een tweetal hekken. Het eerste hek van zwart smeedijzer is het zogenaamde Liduina- of rozenhek uit de voormalige Liduinakapel van de toenmalige Frankelandse kerk. De rozen herinneren aan haar beschermengel die Liduina een rozentak had gegeven. Als alle rozen zouden bloeien, zou er een einde komen aan haar lijden. Het tweede hek is het oorspronkelijke hek van de doopkapel en bezit neogotische kenmerken. Het is vervaardigd door G.J. Vincent & Co, een fabriek van ijzerwaren in Schiedam. De kapel is nu ingericht als devotiekapel voor de H. Liduina. De glas-in-lood ramen verwijzen naar de vroegere functie van de doopkapel, zoals bijvoorbeeld het opschrift: 'Gaat derhalve en leert alle volken, en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. Het middelste glas-in-lood raam stelt twee engelen voor met in het midden de Heilige Drieëenheid in wier naam gedoopt wordt. Achter de figuur van God de Vader is een rivier te zien, de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt wordt. In de kapel staat het door de edelsmid P.M. Kersten uit Maastricht vervaardigde zilveren beeld van de H. Liduina naar een ontwerp van de kunstenaar Charles Vos.

Doopkapel-glas-in-lood

Grafzerk

Links naast de doopkapel hangt tegen de wand de steen die ooit het graf van Liduina bedekt heeft. Deze grafzerk van Naams marmer bevat de beeltenis van de H. Liduina die door twee engelen gekroond wordt. In de vier hoeken zien we de symbolen van de evangelisten. Na de reformatie werd de zerk verwijderd en ondersteboven bewaard in het stookhok van de Grote of Sint Janskerk. Door deze zó te bewaren is hij niet of nauwelijks afgesleten. De steen weegt 1200 kilo en werd in 1861 aangekocht door een vertegenwoordiger van Rooms-Katholiek Schiedam, de heer J.B. Nolet. De steen werd ingemetseld in de kapel van het Sint Liduinagesticht aan de Nieuwe Haven. Na de sloop van deze kapel kreeg hij een plaats in de nieuwbouw aan de Westfrankelandsestraat. In 1986 werd hij overgebracht naar de Liduinabasiliek en rechtop tegen de wand geplaatst.

Grafzerk

Pietà

Links naast de hoofduitgang van de kerk staat een Pietà, vervaardigd door de beeldhouwer Reiss uit Düsseldorf. Een Pietà is een voorstelling van Maria met het lichaam van haar Zoon, de gestorven Heiland, op haar schoot. Dit is in wezen een detail uit een grotere groep, de bewening. De bewening vond plaats direct na de afname van het kruis. Het lichaam van Christus wordt door de rouwende volgelingen omringd: Maria, Johannes de evangelist, Maria Magdalena, Jozef van Arimathea en Nikodemus.

Pieta-detail

Restauratie

Fundering in slechte staat

Uit een uitgebreid onderzoek in de jaren tachtig van de 20e eeuw was gebleken dat de fundamenten van de kerk sterk verrot waren. De oorzaak van het verval van de paalfundering was de verlaging van het grondwaterpeil door het Hoogheemraadschap Schieland in 1948. Deze houten paalfundering, die voorheen onder water stond, is daardoor deels drooggevallen en gaan rotten. Als gevolg hiervan is de kerk gaan zakken hetgeen hele gehele gebouw veel schade berokkende. Het metselwerk van muren en gewelven is gaan scheuren en er raakten stukken gewelf los. Dit had tot gevolg dat een deel van de kerk buiten gebruik moest worden gesteld.

Fondsenwerving

Indien er geen volledige restauratie zou plaatsvinden, zou dit in deplorabele staat verkerende historisch erfgoed de eeuwwisseling niet halen. Na bijna tien jaar van grote inspanning door het toenmalige parochiebestuur - en met name door de tomeloze inzet van oud-rector mgr. P.M. Vismans en de heren Van Poppel en Van Lingen - om de nodige miljoenen guldens bijeen te krijgen, kwam de Rijksoverheid begin 1994 met een forse subsidie waarmee het voortbestaan van de kerk veilig gesteld was.

Nieuwe fundering

In september van datzelfde jaar begon de restauratie van de basiliek met het slaan van de eerste paal van de nieuwe fundering. De functie van de oude fundering, bestaande uit ongeveer 960 houten palen, werd langzamerhand overgenomen door 312 stalen buispalen (sommige 22 meter lang) die na het indrijven, volgestort zijn met beton. Het gehele funderingsherstel heeft ruim anderhalf jaar in beslag genomen.

Overige herstelwerkzaamheden

In augustus 1996 is men begonnen met de restauratie van zowel het in- als exterieur van de kerk. De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het herstellen van scheuren in muren en gewelven, vervangen van veel omvangrijk natuursteen, alsmede van door vocht en zouten aangestast pleisterwerk, schoonmaken en herstellen van het monumentale schilderwerk, schoonmaken en verloden van de glas-in-loodvensters, vervangen van slecht natuursteen waaronder vrijwel alle vensters en diverse lei- lood- en koperwerkzaamheden. De gehele restauratie zou uiteindelijk meer dan vijf jaar duren en inclusief die van de pastorie en het kerkorgel ruim 8.200.000,- euro (ruim 17,2 miljoen gulden) kosten. Op 5 september 1999 is in een feestelijke eucharistieviering God gedankt, dat de restauratie van de kerk - mooier en stralender dan ooit tevoren - voltooid was.


Parochiecentrum

De Wilgenburg

Achter de basiliek in de tuin is het parochiecentrum 'De Wilgenburg' gelegen. De Wilgenburg wordt gebruikt voor vergaderingen, het geven van catechese, voor bezinningsavonden en overige kerkelijke activiteiten. De Wilgenburg is niet te huur voor commerciële doeleinden. Iedere week op dinsdagavond repeteren de koren van de basiliek in de Wilgenburg; het dameskoor Jubilatio van 19.15 uur tot 20.45 uur en het herenkoor van 20.45 uur tot 22.15 uur. De tweede zondag van iedere maand (behalve juli en augustus) is er na de hoogmis van 9.30 uur gezamenlijk koffiedrinken in de Wilgenburg.

Wilgenburg

Adres

Land van Ris 6
3112 DT   Schiedam
Telefoon (010) 426 85 24

Beheerder

De beheerder van de Wilgenburg is de heer S. Jonge, telefoon: 06 - 51 21 82 88, e-mail: chonchi45@hotmail.com