LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Hier plaatje

Scherm:

Muziek in de Liduinabasiliek

Zingen is dubbel bidden

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs: 'Spreekt elkaar toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte' (Ef 5, 19). En 'Wie goed zingt, bidt dubbel' heeft de H. Augustinus gezegd.

In de Liduinabasiliek zingen drie koren: het herenkoor In Honorem Dei, het dameskoor Jubilatio en de Cantorij. Op de zondagen en belangrijke feesten zingen de koren de vaste en wisselende gezangen van de liturgie en is er samenzang met de gelovigen.

Orgelklavier

Herenkoor In Honorem Dei

Het herenkoor In Honorem Dei bestaat sinds 16 februari 1880 en telt een kleine 20 leden. Het repertoire omvat meerstemmige Latijnse missen, gregoriaanse gezangen, requiems en motetten. Het koor zingt de eerste en derde zondag van de maand tijdens de hoogmis van 10.00 uur. Verder verzorgt het koor de zang op onder andere Allerzielen en tijdens het lof op oudejaarsdag. Het koor heeft een eigen website.

In Honorem-Dei

Dameskoor Jubilatio

Het dameskoor Jubilatio werd opgericht op 21 augustus 1979, aanvankelijk ter ondersteuning van het herenkoor. Later kreeg het koor een meer zelfstandig karakter en heeft nu 20 leden. Het koor zingt op de tweede en de vijfde (als er een vijfde is) zondag van de maand tijdens de hoogmis. Daarnaast wordt het Marialof in de maanden mei en oktober, en wordt in de Veertigdagentijd de Kruisweg muzikaal verzorgd door Jubilatio met medewerking van enkele leden van het herenkoor.

Cantorij

Bij het onstaan van de geloofsgemeenschap 'De Goede Herder Schiedam' is ook een nieuw koor opgericht: De Cantorij. De Cantorij zingt op de vierde zondag van de maand. Het koor zingt Nederlands en soms Latijn of een andere taal (bijvoorbeeeld als er meditatieve Taizéliederen klinken). De Cantorij is bedoeld om de samenzang te ondersteunen. Iedereen kan mee komen zingen bij de cantorij, ook als men nu niet in een koor zingt. De repetities zijn maandelijks op dinsdagavond van 20.00 - 20.45 uur. Dit betreft dan de dinsdagavond voorafgaand aan de vierde zondag van de maand. Op de betreffende zondag wordt in de kerk gerepeteerd van 9.15 - 9.45 uur.

Organist/dirigent

De organist/dirigent van het heren- en dameskoor en de Cantorij is Bas van Houte. Bas van Houte werd geboren te Schiedam. Hij studeerde aan het Rotterdams Conservatorium de hoofdvakken orgel (bij Jet Dubbeldam en Arie J. Keijzer) en koordirectie (bij Barend Schuurman). Tijdens deze studie volgde hij een interpretatiecursus voor oude Italiaanse orgelmuziek, de Kurt Thomas (zomer)cursus (dirigentencursus) en werd winnaar van het orgelconcours te Gorinchem.

Na de studie aan het Rotterdams Conservatorium ging Bas van Houte AMV/Schoolmuziek studeren aan de Schumann academie. Diplomering (2e graads) via staatsexamen en (1e graads) via de Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek.

Bas van Houte is werkzaam aan het PENTA college CSG Scala Rietvelden te Spijkenisse. Als docent muziek introduceerde hij het eindexamenvak muziek op Scala Rietvelden (voorheen Blaise Pascal) en eveneens de concerten door bovenbouwleerlingen in de pauzes. Sinds 2009 is hij teamleider en momenteel afdelingsleider en maakt derhalve deel uit van de schoolleiding.

Als dirigent/organist is Bas van Houte werkzaam in de Basiliek van de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans te Schiedam. Met het dameskoor Jubilatio en het herenkoor In Honorem Dei verzorgt hij de opluistering van de eucharistievieringen met meerstemmige Latijnse missen, gregoriaanse gezangen en motetten.

Met ingang van december 2016 dirigeert Bas van Houte Gloria Toonkunst Vlaardingen. Bas is als artistiek leider en dirigent verbonden aan verschillende projectkoren, waaronder de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach met het Schiedams Bachkoor in de Grote- of Sint Janskerk te Schiedam. Verschillende malen gaf hij een uitvoering van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de Liduinabasiliek met het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam. Sinds enkele jaren verzorgt hij samen met Arjen Leistra een concert rond Allerzielen in de Grote- of Sint Janskerk te Schiedam met een projectkoor en solisten waarbij het Requiem van G. Fauré werd uitgevoerd alsmede het Requiem van M. Duruflé. Daarnaast verzorgt Bas van Houte een viertal cantatediensten per seizoen met het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam in samenwerking met het Collegium Delft in de Bethelkerk te Vlaardingen op de zondagmiddag.

Bas van Houte

Concerten

Op 3 april 2003 is de 'Stichting Concerten Basiliek' opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van het uitvoeren van concerten en andere muzikale manifestaties in de basiliek, met inachtneming van de canoniekrechtelijke voorschriften die gelden voor het gebruik van een R.K.-kerkgebouw. Het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach is reeds enkele malen (gedeeltelijk) uitgevoerd. Concerten worden aangekondigd bij de mededelingen.