LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Kinderwoorddienst

Zondag 3 december is er tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur kinderwoorddienst en crèche.

Regelmatig is er tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur op zondag kinderwoorddienst voor kinderen in de leeftijd vanaf 5 jaar. Tijdens de kinderwoorddiensten staat het Evangelie van die dag centraal, dat op een voor de kinderen aansprekende manier wordt uitgelegd. Ook is er altijd een leuke verwerking in de vorm van een spel, knutselwerkje of liedje. Vooraf aanmelden is niet nodig. Gelijktijdig met de kinderwoorddienst is er een crèche voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar (in overleg met de vrijwilligers van de kinderwoorddienst zou een kind tussen 4 en 5 jaar, dat daar echt aan toe is, aan mogen sluiten).

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen over de kinderwoorddienst, of wilt u op de hoogte gehouden worden van kinderactiviteiten in de basiliek, neemt u dan contact op met Janet Bisschop van Zwieten, jawobis@xs4all.nl

kinderwoorddienst

Wijziging vieringen

Op Kerstavond 24 december is er maar één viering in de basiliek, en wel om 23.00 uur. Eerste en tweede Kerstdag zijn de vieringen op de normale tijden: 9.30 uur. Door het vertrek van pastoor Duynstee en rector Egging zal met ingang van het nieuwe jaar de donderdagavond viering komen te vervallen. Met ingang van 1 januari 2024 zal op een bijzondere feest of gedenkdag geen viering zijn in de ochtend maar alleen om 19.00 uur in de avond. Concreet betekent dit dat er onder meer op Maria Lichtmis en op Aswoensdag slechts één viering zal zijn in de basiliek om 19.00 uur. De (uitgebreide) brief kunt u hier vinden.


Afscheid rector Egging

Op zaterdagavond 30 december is het afscheid van rector Egging van parochie De Goede Herder in de basiliek. Na de eucharistieviering om 18.00 uur is er ontmoeting in De Wilgenburg met een hapje en een drankje, en gelegenheid om afscheid te nemen. Meer informatie kunt u hier vinden.


Basiliek in kerstsfeer

Zondag 4 december is de eerste zondag van de Advent en begint de periode op de voorbereiding van het komend Kerstfeest, de geboorte van de Heer. Om de basiliek in Kerstsfeer te brengen wordt er ook extra geld uitgegeven voor de kerstversiering. Denkt u aan de kerstbomen, de opstelling van de Kerststal en de aanvullende bloemversiering. Dit weekend wordt er een deurcollecte gehouden voor de bloemversiering. Bij de uitgang staat de koperen schaal voor uw financiële bijdrage. Doet u mee met deze extra collecte?

kerstversiering

Weest waakzaam

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak toegewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet, wanneer de heer des huizes komt,'s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanegekraai of 's morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!'

Mc. 13, 33-37
Wees waakzaam

Adventsactie 2023

'Alle kinderen mogen kind zijn'. Dit jaar besteedt Adventsactie extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn, steunt Adventsactie vier projecten die zich richten op kinderen die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Het eerste project is voor werkende kinderen die een schooldiploma kunnen behalen in Pakistan. Achterin de kerk liggen de folders met meer informatie over de Adventsactie. Ook staat er een kistje waar u uw financiële bijdrage in kunt doen. Namens de kinderen bij voorbaat veel dank!

Adventsactie

Waar mogen we naar uitzien

God van liefde en leven, wat mogen we verwachten? Waar mogen we naar uitzien? Ons leven is vaak volgepland met zaken die niet raken aan Uw liefde... wij vragen U dat de Adventstijd ons mag doen verlangen naar Uw liefde die gestalte krijgt in de geboorte van Uw Zoon. Dat het een tijd van bewust toeleven zal zijn naar het licht in het donker van deze tijd... een tijd gevuld met ruimte voor Uw liefdevolle nabijheid als wij Uw licht nog niet zien... een tijd van vreugdevol uitkijken en de genade te ontvangen om U te herkennen daar waar nieuw leven aan het licht komt... een tijd waarin we aandacht willen geven aan U en aan elkaar. Dat ons dat gegeven mag zijn in de Adventstijd tot het Kermis wordt. Amen.

Bron: Van Kribbe tot Kerststal (uitg. Adveniat)
Licht van Christus

Bijbel leesrooster

Achter in de kerk liggen weer de bijbel leesroosters voor deze Adventsperiode. Neemt u deze gerust mee naar huis.


Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl of bel naar: 06 - 23 62 42 68


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 49, 2023

Zaterdag

2 december

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Er is een deurcollecte voor de bloemversiering voor het kerstfeest.

Zondag

3 december

9.30 uur Eerste zondag van de Advent.
Weest dus waakzaam, want ge weet niet, wanneer de heer des huizes komt, 's-avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of 's-morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden (Marcus 13, 35-36).
Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Er is kinderwoorddienst en crèche. Er is een deurcollecte voor de bloemversiering voor het kerstfeest. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario.

Woensdag

6 december

8.30 uur Gedachtenis van de H. Nicolaas, bisschop. Eucharistieviering.

Donderdag

7 december

19.00 uur Eucharistieviering.

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

8 december

8.30 uur Hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria. Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
19.00 uur Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is rector Egging.

Zaterdag

9 december

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

Zondag

10 december

9.30 uur Tweede zondag van de Advent. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.