LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Kinderwoorddiensten opgeschort

Wegens een tekort aan vrijwilligers zijn er voorlopig geen kinderwoorddiensten meer. Wij gaan op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de taak van leider kinderwoorddienst. Zodra wij weer kunnen starten zullen wij dat ook hier weer laten weten. Vrijwillig deze taak op u nemen? Neem contact op met de pastoraatgroep Schiedam via: pastoraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl of Janet Bisschop: 06 - 22 23 56 96

kinderwoorddienst

Vastenactie (2)

Zoals we u vorige week meedeelden, is dit jaar voor de vastenactie een project gekozen in Zimbabwe. Zimbabwe grenst aan Zambia, Botswana, Zuid-Afrika en Mozambique. Oude rotstekeningen laten zien dat er al duizenden jaren mensen wonen in het gebied. Rond 1400-1450 was er een groot en machtig rijk. Er werd o.a. gehandeld in goud, ivoor, koper, textiel en glas. Vroege ontdekkingsreizigers schrijven over een prachtige hoofdstad. Helaas zijn de ruïnes in de loop der tijd stelselmatig geplunderd en weten we maar weinig over de geschiedenis van het ooit welvarende rijk. De British South Africa Company, onder de leiding van Cecil Rhodes, begon in 1888 met de ontginning van kostbare grondstoffen in het huidige Zimbabwe. Rhodes noemde het gebied naar zichzelf: Rhodesië. Het was het begin van de kolonisatie. In 1889 kreeg Rhodes' firma van de Britse regering de machtiging om het land ook effectief te besturen en de buitenlandse pioniers begonnen ook het land te bewerken. De lokale bevolking en de pioniers leefden strikt gescheiden. Twee opstanden werden neergeslagen. In 1963 werd het noordelijke deel van Rhodesië onafhankelijk; pas in 1979 volgde het zuidelijke deel dat de naam Zimbabwe aannam en onder leiding van Robert Mugabe kwam. Deze eerste zwarte president voerde aanvankelijk een gematigd beleid, maar macht maakt corrupt. In 2000 werden de blanke boeren verdreven, hun landerijen kwamen in bezit van vrienden van de president en het land raakte in een stroomversnelling van ellende (in 2008 was de officiële inflatie 100.000%) die pas in 2017 eindigde toen militairen Mugabe afzetten.

Achter in de kerk liggen folders met meer informatie over deze actie en de vastenzakjes waarin u uw bijdrage kunt doen. U kunt ook geld storten op het bankgironummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Meer informatie vindt u op vastenactie.nl

Zimbabwe

Jezus' gedaanteverandering

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen volder ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.' Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen alleen dan Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af, wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.

Mc. 9, 2-10
Jezus' gedaanteverandering

Gebed voor de Veertigdagentijd

Wees een Vader voor ons. Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de Maagd Maria, aan u heeft God zijn Zoon toevertrouwd, in U heeft Maria haar vertrouwen gesteld, met u is Christus mens geworden. O heilige Jozef wees ook een vader voor ons en leid ons op onze levensweg. Bemiddel voor ons genade, teder liefde en moed, behoed ons voor alle kwaad, zeker in deze tijd van inkeer in de Vastentijd. Amen.

Bron: Van Vasten tot Verrijzenis, uitg. Adveniat
Jozef beschermer

Paaskaars

Zoals ieder jaar kunt u ook nu weer een paaskaars bestellen. Er zijn twee soorten, de huis-paaskaars en de kerk- paaskaars. In de sacristie kunt u de afbeeldingen van de kaarsen bekijken en ook uw bestelling doorgeven tot en met 17 maart. Uitsluitend contante betaling; geen bankoverschrijvingen.


Nieuwe koorleden gezocht

Het herenkoor In Honorem Dei zoekt nieuwe leden voor alle stemgroepen. We zingen gregoriaans, meerstemmige missen en motetten. Repetitie op dinsdagavond in de Wilgenburg. Ook het dameskoor Jubilatio zoekt nieuwe leden en repeteert eveneens op de dinsdagavond. Voor contact: info@basvanhoute.nl

Cantate Domino

Johannes Passion

Op zaterdag 16 maart wordt door Gloria Toonkunst Vlaardingen de Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd in de Grote kerk van Vlaardingen. De kaarten zijn te koop bij Expert, Loper Vlaardingen en bij Van Uffelen Mode, Veerplein, Vlaardingen of via e-mail: secretaris@gloria-toonkunst.nl

Johanness Passion

Paaskaars versieren in Maassluis

Op zaterdag 16 maart om 14.30 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis een workshop 'Paaskaars versieren'. Meer informatie vindt u in deze flyer.


Matthäus Passion

Op woensdag 20 maart wordt weer de Matthäus Passion van J.S.Bach uitgevoerd in de Grote of Sint Janskerk. Kaarten kosten 35,00 euro in de voorverkoop, voor aanvang van het concert aan de kerk zijn deze 40,00 euro. De kaarten zijn te koop bij S'dam Infopunt De Waag, boekhandel Post Scriptum en het Schiedams Boekhuis. U kunt ook kaarten via de website bestellen.

Matteus Passion

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl of bel naar: 06 - 23 62 42 68


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 9, 2024

Zaterdag

24 februari

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

Zondag

25 februari

9.30 uur Tweede zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

28 februari

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

29 februari

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedsgroep Mama di Rosario.

Vrijdag

1 maart

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
19.00 uur Bidden van de Kruisweg.

Zaterdag

2 maart

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Woord- en communieviering door diaken Lokken. Er is dus geen eucharistieviering.

Zondag

3 maart

9.30 uur Derde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is vicaris Van Deelen en diaken Lokken. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedsgroep Mama di Rosario.