LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Geen openstelling 24 juni

Op zaterdag 24 juni is de kerk niet opengesteld voor bezichtiging vanwege een huwelijksviering.


Pinksteren

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen; geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.

Heilige Geest

Jezus verschijnt aan de apostelen

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u.' Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: 'Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.' Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvangt de heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft hun zijn ze niet vergeven.'

Joh. 20, 19-23
Pinksteren

Vertrek pastoor Duynstee

Met ingang van 1 oktober 2023 zal pastoor Duynstee door de bisschop worden benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochiefederatie St. Franciscus te Honselersdijk en omgeving. Per 1 oktober zal pastoor Duynstee dan ook onze parochie De Goede Herder verlaten vanwege deze benoeming. Achterin de kerk ligt een brief van het bisdom Rotterdam met meer informatie. U kunt de brief ook hier vinden.


Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 22, 2023

Zaterdag

27 mei

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD. Er is een deurcollecte voor 'Week Nederlandse Missionaris'.

Zondag

28 mei

10.00 uur Hoogfeest van Pinksteren. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door de Cantorij bestaande uit leden van het het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD. Er is een deurcollecte voor 'Week Nederlandse Missionaris'. Er is kinderwoorddienst en crèche. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Maandag

29 mei

10.00 uur Gedachtenis van de H. Maria, Moeder van de Kerk. Tweede Pinksterdag. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.

Woensdag

31 mei

8.30 uur Feest van Maria Visitatie. Eucharistieviering.

19.00 uur Lof en rozenkransgebed.

Donderdag

1 juni

19.00 uur Feest van Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester. Eucharistieviering.

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

2 juni

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

Zaterdag

3 juni

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.

Zondag

4 juni

10.00 uur Hoogfeest van de H. Drie-Eenheid. Eucharistieviering. Feest van de eerste H. Communie. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario.