LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Vakantietijd

De periode van de vakantie is weer begonnen. Gaat u op reis? Dan wensen wij u een mooie vakantie toe en een veilige thuiskomst. Blijft u thuis? Ook dan wensen wij u een goede zomerperiode.


Jubeljaar 2025

In de katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Een Jubeljaar is een oude traditie in de katholieke Kerk die in de Middeleeuwen is ontstaan. Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema 'Pelgrims van hoop'. Binnenkort leest u meer in deze Nieuwsbrief en op onze website over het Jubeljaar. Wilt u nu al iets weten, gaat u dan naar de website van rkkerk.nl

logo jubeljaar 2025

Uitzending van de twaalf

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. 'Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.' Hij zei verder: 'Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.' Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Mc. 6, 7-13
Jezus zendt leerlingen

Zwitserse Garde

Wanneer u weleens in Rome bent geweest of hen op de televisie gezien heeft, dan zult u ongetwijfeld de mannen herkennen in de prachtige en kleurrijke uniformen in Vaticaanstad. De Zwitserse Garde is het enig overgebleven legeronderdeel van Vaticaanstad. De Garde is verantwoordelijk voor de bewaking van het Apostolisch Paleis, van de toegang tot Vaticaanstad als voor de toegang tot Castel Gandolfo, de zomerresidentie van de paus. Daarnaast is de Zwitserse Garde verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van de Heilige Vader. Het corps werd in 1506 door paus Julius II gesticht en is daarmee het oudste legeronderdeel van de wereld.

De Zwitserse Garde is dus vooral bekend door het opvallende geel-blauw-rode kostuum met wijde pofbroek, waarvan - ten onrechte - wel beweerd is dat het nog door Michelangelo ontworpen zou zijn. Het werd evenwel aan het begin van de twintigste eeuw ontworpen in neo-renaissance stijl. Daarvoor droegen de gardisten een minder opvallend galakostuum. Bij het galakostuum dragen de gardisten vaak een hellebaard. Meestal overigens draagt men onder het kostuum ook moderne wapens om in geval van nood handelend te kunnen optreden. Even vaak als het kleurrijke ambtskostuum, zijn de wachten gekleed in een eenvoudig blauw uniform. Ook de lijfwachten die de pausmobiel begeleiden zijn lid van de Zwitserse Garde. Zij dragen evenwel een gewoon herenkostuum.

Tot de Zwitserse Garde kunnen alleen Zwitserse, praktiserend katholieke mannen toetreden. Zij moeten tussen de 19 en 30 jaar oud zijn - er wordt overwogen om de leeftijd van 30 jaar te verhogen - en mogen niet kleiner zijn dan 1 meter 74. Zij dienen een basistraining te hebben ondergaan in het Zwitserse leger. Eenmaal toegelaten leggen nieuwe rekruten jaarlijks op 6 mei de eed van trouw af aan de paus. Dit doen zij traditioneel in het Duits. Zij doen dit door met hun linkerhand het vaandel van de Garde vast te houden, terwijl zij hun rechterhand omhoog steken met duim, wijs- en middelvinger (ten teken van de Heilige Drie-eenheid) gestrekt.

Zwitserse Garde

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl of bel naar: 06 - 23 62 42 68


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 29, 2024

Zaterdag

13 juli

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD.

Zondag

14 juli

9.30 uur Vijftiende zondag door het jaar.
Heer, in gerechtigheid zal ik voor U verschijnen; ik zal verzadigd worden, als Uw glorie zich toont. (Openingstekst Psalm 17 (16), 15).
Hoogmis muzikaal verzorgd door het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

11.30 uur Eucharistieviering van de Engelstalige Gemeenschap met als celebrant pater Rodrigues OP.

Woensdag

17 juli

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

18 juli

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedsgroep Mama di Rosario.

Vrijdag

19 juli

8.30 uur Eucharistieviering. (Indien er geen priester beschikbaar is, dan is er een woord- en communieviering door diaken Lokken). Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

Zaterdag

20 juli

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD.

Zondag

21 juli

9.30 uur Zestiende zondag door het jaar. Hoogmis muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. De celebrant in deze viering is onze bisschop mgr. Van den Hende. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

11.30 uur Eucharistieviering van de Engelstalige Gemeenschap met als celebrant pater Rodrigues OP.