LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Immaterieel Erfgoed mannenkoor

Deze zondag, 26 mei, wordt de gregoriaanse zang van het mannenkoor In Honorem Dei bijgeschreven op de lijst van Immaterieel Erfgoed Nederland. In een vesperviering om 15.00 uur met zang van In Honorem Dei, zal het certificaat aan rector Van Deelen worden aangeboden.

In Honorem Dei

Komst reliek H. Theresia van Lisieux

Inmiddels is de reliek van de heilige Theresia van Lisieux aangekomen in het bisdom Rotterdam bij de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Graag verwijzen wij u naar de flyer van de kathedraal. Iedereen is van harte uitgenodigd in de verschillende kerken waar de reliek van Theresia wordt ontvangen. Rotterdam: 25 mei t/m 31 mei, Leiden: 1 t/m 5 juni, Voorschoten: 5 t/m 8 juni, Den Haag: 9 t/m 16 juni. Meer informatie vindt u op de website van het Bisdom Rotterdam.

Flyer

Zending van de apostelen

De elf leerlingen nu begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.'

Mt. 28, 16-20
Jezus zendt de apostelen

Wijdelingen uit 1934

Op zondag 26 mei 2024 is het 90 jaren geleden dat er in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem een aantal mannen tot priester zijn gewijd. Enkele van die wijdelingen uit 1934 zijn: Aartsbisschop van Utrecht kardinaal Johannes G.M. Willebrands 1909-2006, bisschop van Haarlem Theodorus H.J. Zwartkruis 1909-1983 en deken en Pastoor Jacobus J. Oudshoorn 1907-1990. Deken en pastoor Oudshoorn heeft in Schiedam gewerkt van 1947-1974 als kapelaan in de H. Liduinakerk aan de Nieuwe Haven, als kapelaan in de bijkerk aan de Aleidastraat / Jan van Avennesstraat en van daaruit in 1958 als bouwpastoor en in 1962 als pastoor en deken in de onze Lieve Vrouw Visitatiekerk aan de Dr. Schaepmansingel te Schiedam.

In dankbaarheid gedenken wij deze priesters die veel voor de R.K. Kerkprovincie hebben betekend en Jacobus Johannes Oudshoorn in het bijzonder voor het dekenaat Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Indachtig de plechtige aansporing van Timoteüs: (Timoteüs was een leerling van de apostel Paulus en de eerste bisschop van Efeze) 'Streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen.' (1 Tim. 6, 11-12)

Bidden wij tot God, onze Schepper en Vader, dat deze priesters erop mogen rekenen, als beloning voor al hun goede werken, de weldaden van de Heer te ervaren in het land van de levenden.

Ton van der Horst

Vesperviering

De eerstvolgende vesperviering is op vrijdag 31 mei om 17.00 uur. Voorafgaand aan de vesperviering is er thee/koffie en ontmoeting in de Wilgenburg vanaf 16.00 uur. U bent van harte welkom via de zij-ingang van de basiliek. De viering wordt opgenomen en is vanaf 20.00 uur ook hier te bekijken. De Vesperdienst is een initiatief van een aantal parochianen onder de verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep Schiedam.

Vespers

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl of bel naar: 06 - 23 62 42 68


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 22, 2024

Zaterdag

25 mei

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD.

Zondag

26 mei

9.30 uur Hoogfeest van de H. Drie-eenheid. Hoogmis muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Vesperviering met zang door het herenkoor In Honorem Dei. In deze viering wordt de bijschrijving van de gregoriaanse zang van het mannenkoor op de lijst van het Immaterieel Erfgoed Nederland geplaatst en zal het certificaat worden aangeboden aan rector Van Deelen.

Woensdag

29 mei

8.30 uur Eucharistieviering.

19.00 uur Lof en rozenkransgebed.

Donderdag

30 mei

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedsgroep Mama di Rosario.

Vrijdag

31 mei

8.30 uur Feest van Maria Visitatie. Eucharistieviering. (Indien er geen priester beschikbaar is, dan is er een woord- en communieviering door diaken Lokken). Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.
17.00 uur Vesperviering.

Zaterdag

1 juni

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Woord- en communieviering door diaken Lokken.

Zondag

2 juni

9.30 uur Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus - Sacramentsdag. De celebrant in deze viering is vicaris Van Deelen. In deze viering zullen zestien communicanten de eerste H. Communie ontvangen. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedsgroep Mama di Rosario.