LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Vesperviering en lezing

Op vrijdag 14 juni, de feestdag van de H. Liduina, is er om 19.00 uur een Vesperviering met de St. Liduina Broederschap met muzikale ondersteuning van het herenkoor In Honorem Dei.

Aansluitend is er om 20.00 uur een lezing door diaken Pier Tolsma in de Wilgenburg. Op 8 april 2024 presenteerde het Dicasterie voor de Geloofsleer van het Vaticaan het document Dignitas infinita, over de menselijke waardigheid. Dit gaat over waardig leven en het levenseinde van mensen. Hoe sta je daarin vanuit het geloof? Diaken Pier Tolsma zal hier een inleiding over houden. Daarbij zoeken we natuurlijk de verbinding met Liduina en willen we met elkaar uitwisselen aangezien het ieders leven raakt.

H. Liduina

Liduina-kruisweg op Radio Maria

Ook zal er op vrijdag 14 juni om 15.00 uur op Radio Maria een Kruisweg gebeden worden. In deze Kruisweg is er speciaal aandacht voor de verbondenheid van het lijden van de H. Liduina met het lijden van de Heer. U kunt de integrale tekst hier vinden.

Wij volgen onze Heer Jezus Christus op Zijn weg met het Kruis. Daarmee zijn wij in goed gezelschap. Ook de heilige Liduina van Schiedam mediteerde over het lijden van Christus. Verbonden met Zijn lijdensweg, kon zij haar eigen lijden aanvaarden en zin geven. Zij leefde, jarenlang aan bed gekluisterd, in verbondenheid met Christus. Door deze levenswijze kon zij bidden voor de noden van andere mensen, gaf zij goede raad aan mensen in problemen, en deelde zij van wat zij had: haar beursje raakte nooit leeg.

Heer Jezus Christus, wij gaan U op Uw lijdensweg vergezellen. U bent die weg gegaan om boete te doen voor wat wij verkeerd gedaan hebben, opdat uw hemelse Vader ons barmhartig zou zijn. Leer ons inzien wat kwaad is in Gods ogen, opdat U Uw lijdensweg niet vergeefs bent gegaan. Amen. (Openingsgebed Kruisweg van de H. Liduina).

U kunt Radio Maria beluisteren via DAB+, Internet of via de app van Radio Maria. De app kunt u downloaden van radiomaria.nl.

Radio Maria

Kinderboeken

Voor kinderen is de eucharistieviering vaak een lange zit. Ze verliezen hun aandacht, gaan zitten draaien in de bank et cetera. Ouders mogen gerust (stil) speelgoed of een boekje meenemen om hen bezig te houden. Voor kinderen die niets bij zich hebben, wil de pastoraatsgroep een mand of krat met boeken neerzetten die de kinderen tijdens de viering kunnen lezen of doorkijken. Denk aan (prenten) boeken met Bijbelverhalen, kindergebeden, misboekjes voor de jongsten. Heeft u ergens in de kast of op zolder nog zulke boeken staan en doet u daar niets meer mee? Wij zijn er blij mee! Ook dit soort boeken in andere talen (Engels, Pools) zijn welkom. U kunt de boeken afgeven in de sacristie. Bij voorbaat veel dank!

kinderbijbel

Zomerkampen

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen, dit jaar is dit van 14 tot en met 20 juli 2024. De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar. Deelnemers komen uit het hele bisdom, kinderen leren elkaar dus snel kennen. De kampen zijn op een mooie, vaak bosrijke locatie in een fijne omgeving. Er zijn op de leeftijd toegesneden catechese en spelvormen. Er is veel ontspanning in sport, spel en activiteiten. Verantwoordelijkheid krijgen de deelnemers in verschillende taken, zoals corvee. Iedere dag is er een dagopening en dagsluiting, er wordt op kamp een viering gehouden die de jongeren helpen voorbereiden. Achter in de kerk ligt een folder met meer informatie. Op de website van het Bisdom Rotterdam vindt u ook extra informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.

De zomerkampen zijn niet alleen voor de kinderen van onze parochies, ze zijn ook bedoeld om kinderen waarvan de ouders geen geld hebben en niet op vakantie kunnen, een leuke week met leeftijdgenoten te kunnen aanbieden. Wanneer u een gezin kent die in zo'n situatie leeft, kunt u contact opnemen met diaken Steef Lokken via emailadres: s.lokken@goedeherderparochie.nl

zomerkamp

Jezus' zelfverdediging

In die tijd ging Jezus naar huis en weer stroomde zoveel volk samen, dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten. Toen zijn verwanten dit hoorden, trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was. De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden dat Beëlzebul in Hem huisde en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef. Hij riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen: 'Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is, kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is, zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas kan hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, Ik zeg u: alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.' Dit omdat zij gezegd hadden: 'er huist een onreine geest in Hem.'

Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: 'Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.' Hij gaf hun ten antwoord: 'Wie is mijn moeder, wie mijn broeders?' En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten, zei Hij: 'Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen.

Mc. 3, 20-35
Jezus miskend

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl of bel naar: 06 - 23 62 42 68


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 24, 2024

Zaterdag

8 juni

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is vicaris Van Deelen.

Zondag

9 juni

9.30 uur Tiende zondag door het jaar.
De Heer is mijn licht en mijn redding, wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij. (Openingstekst Psalm 27 (26), 12).
Hoogmis muzikaal verzorgd door het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is vicaris Van Deelen. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

12 juni

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

13 juni

20.00 uur Gedachtenis van de H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar. Gebedsdienst van de gebedsgroep Mama di Rosario.

Vrijdag

14 juni

8.30 uur Feest van de H. Liduina, maagd. Eucharistieviering. (Indien er geen priester beschikbaar is, dan is er een woord- en communieviering door diaken Lokken). Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.
19.00 uur Vesperviering met de St. Liduina Broederschap en muzikale verzorging door het herenkoor In Honorem Dei.
20.00 uur Lezing door diaken Pier Tolsma in de Wilgenburg.

Zaterdag

15 juni

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD.

Zondag

16 juni

9.30 uur Elfde zondag door het jaar.
Heer, luister naar mijn bidden en smeken! Kom mij te hulp, laat mij niet alleen, verstoot mij toch niet. God, bij U is mijn heil! (Openingstekst).
Hoogmis muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.