LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Liduinafeest

Op zondag 22 mei 2022 vieren we het Liduinafeest. Deze feestelijke dag begint om 10.00 uur met een Hoogmis. Tijdens deze viering is er kinderwoorddienst en crèche. Aansluitend aan de viering is er koffie/thee in de Wilgenburg en is er gelegenheid uw (zelf meegebrachte) lunch te gebruiken tot 14.00 uur. De basiliek blijft geopend! Om 12.00 uur en om 13.00 is er gelegenheid een rondleiding bij te wonen. De processie door de straten van Schiedam begint om 14.00 uur met een gebedsmoment in de basiliek. Rond 14.30 uur is er een oecumenische gebedsdienst in de Grote- of Sint Janskerk. Om 16.00 uur er is ter afsluiting een vesperdienst. Aansluitend is er ontmoeting met soep en een broodje in de Wilgenburg. U bent heel bijzonder welkom op deze feestelijke dag! Zie ook bijgaande poster.

Over de processie is een persbericht verschenen dat u hier kunt vinden.

Poster Liduinafeest

Vijfde zondag van Pasen

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: 'Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.'

Joh. 13, 31-33a.34-35
Heb elkander lief

Heiligverklaring Titus Brandsma

Vanwege de heiligverklaring op zondag 15 mei van pater Titus Brandsma verschijnen bij het bisdom Rotterdam twee bijzondere boekjes. Het betreft de herdruk (facsimilé) van twee uitgaven waarin pater Titus zelf aan het woord komt. Dit zijn 'Het laatste geschrift' en 'Mijn cel' met 'Dagorde van een gevangene'. De herdruk van deze boekjes, die voor het eerst verschenen in 1944, is een initiatief van bisschop Van den Hende. De boekjes kosten 1,00 euro per stuk en worden samen als set verkocht voor 2,00 euro. Er wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Dit kan via de collecteschaal (in envelop met vermelding boekje(s)) of via de extra collecteschaal achterin in de kerk. Meer informatie is ook te lezen op de website van het Bisdom Rotterdam. Vanaf volgende week liggen de boekjes achterin de kerk.

Titus Brandsma

Gebed van Titus Brandsma

O, Jezus, als ik U aanschouw
dan leeft weer dat ik van U hou
en dat ook Uw hart mij bemint
nog wel als Uw bijzondren vrind.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed
och, alle lijden is mij goed
omdat ik daardoor U gelijk
en dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed
omdat ik het geen leed meer weet,
maar ’t alleruitverkorenst lot
dat mij vereent met U, o God.

0 laat mij hier maar stil alleen
het kil en koud zijn om mij heen
en laat geen mensen bij mij toe
’t Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij. O Jezus, zijt bij mij
ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed


Bovenstaand gebed bad pater Titus Brandsma in de gevangenis in Scheveningen. Indien u wilt, kunt u speciaal op 15 mei, de dag waarop Titus heilig wordt verklaard, een kaarsje aansteken bij het portret en het gebed van Titus Brandsma achterin de kerk. De lijsten zijn ooit geschonken door een parochiaan die samen met Titus Brandsma in het kamp heeft gezeten.


Toekomst van de Kerk

De tweede avond van bezinning en verdieping over verleden en de toekomst van de Kerk onder begeleiding van pastoor Duynstee wordt gehouden op woensdag 18 mei a.s. in de Wilgenburg, van 19.30-21.30 uur. Aanmelding via riero24@hotmail.com. Meer informatie en andere activiteiten rondom geloofsverdieping zijn te lezen in parochieblad Kerk aan de Waterweg.


Rode draden in Lucas

Op 25 mei is de laatste van een serie van vier avonden rond het thema 'Rode draden in het Lucas-evangelie'. De avond wordt verzorgd door rector Egging en is van 19.30 - 21.45 uur in de Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Opgave via secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.

Rode draden in de evangelien

Jaar van de Sacramenten

De eerstvolgende avond over de sacramenten is op 9 juni. Dan zal rector Egging spreken over het Doopsel, de Eucharistie en het Vormsel. Op donderdag 23 juni behandelt pater Tharsis SVD de Biecht en de Ziekenzalving. De avonden zijn van 19.30 - 21.30 uur in de pastorie van de basiliek. Zie ook nevenstaande poster. Aanmelding via riero24@hotmail.com.

Flyer-Sacramenten

Martelaren van Gorcum

Op 9 juli is weer de Nationale Bedevaart naar de Martelaren van Gorcum. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan. De custos (verantwoordelijke) voor het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum, pastoor Jack Glas, heeft bij gelegenheid van dit bijzondere jaar een brief geschreven. Deze kunt u hier vinden.

Bedevaartsoord Martelaren van Gorcum

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Vensters op Liduina

Evenals in 2020, kon ook in 2021 de Liduina-processie niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. U kunt de film hier bekijken.


Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 20, 2022

Zaterdag

14 mei

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

Zondag

15 mei

10.00 uur Vijfde zondag van Pasen. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei onder leiding van Bas van Houte. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

18 mei

8.30 uur Eucharistieviering.

19.00 uur Lof en rozenkransgebed.

Donderdag

19 mei

19.00 uur Eucharistieviering.

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

20 mei

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

Zaterdag

21 mei

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering rector Egging.

Zondag

22 mei

10.00 uur Zesde zondag van Pasen. Liduinafeest. Hoogmis muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is rector Egging. Er is kinderwoorddienst en crèche. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Na de viering bent u welkom in de Wilgenburg voor een kopje koffie/thee is kunt u uw (zelf meegebrachte lunch) gebruiken.

12.00 uur Rondleiding in de basiliek.

13.00 uur Tweede rondleiding in de basiliek.

14.00 uur Gebedsmoment in de basiliek, aansluitend begin van de processie met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam.

14.30 uur Oecumenische gebedsdienst in de Grote of Sint Janskerk.

16.00 uur Vesperdienst door de broederschap van de H. Liduina. Aansluitend ontmoeting in de Wilgenburg met soep en een broodje.

Liduina beschermde Schiedam