LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Nieuws over pater Avin

Zoals u weet is pater Avin sinds 1 oktober vorig jaar afwezig in verband met overleg in Rome binnen de Congregatie van het Goddelijk Woord, de paters SVD. Wij zijn blij u te kunnen melden dat pater Avin inmiddels is teruggekeerd in Nederland. Als provinciaal van de provincie Nederland en België van de congregatie SVD heeft hij zijn werkzaamheden hervat. Over zijn pastorale inzet in onze parochie wordt nog overleg gepleegd met het pastorale team. Daarover hoort u zo spoedig mogelijk.

Vicaris Van Deelen
Kunnekkadan

Immaterieel Erfgoed mannenkoor

Volgende week zondag, 26 mei, wordt de gregoriaanse zang van het mannenkoor In Honorem Dei bijgeschreven op de lijst van Immaterieel Erfgoed Nederland. In een vesperviering om 15.00 uur met zang van In Honorem Dei, zal het certificaat aan rector Van Deelen worden aangeboden.

In Honorem Dei

Komst relieken H. Theresia van Lisieux

Zoals wij u eerder schreven komen op 24 mei de relieken van de heilige Theresia van Lisieux aan in het bisdom bij de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Plebaan Hagen zal bij de aankomst de relieken met een kleine ceremonie ontvangen. Daarna worden op zaterdag 25 mei de relieken voor het hele bisdom in Rotterdam ontvangen tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. De relieken zijn van 24 mei t/m 16 juni aanwezig bij tal van vieringen in de parochie HH. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam, in de parochie H. Augustinus in Voorschoten, in de HH. Petrus en Paulus in Leiden en de parochies van Den Haag. Onderdelen uit het programma in de kathedraal vindt u op de website van het Bisdom Rotterdam.

Teresia van Lisieux

Jezus verschijnt aan de apostelen

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u.' Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: 'Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies ' Hij over hen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.'

Joh. 20, 19-23
Jezus verschijnt aan de apostelen

H. Theresia van Lisieux

'Het is het vertrouwen en niets anders dan vertrouwen dat ons tot God brengt,' schrijft Theresia van Lisieux op 17 september 1896 aan haar medezuster Maria van het Heilig Hart. Theresia van Lisieux werd in 1873 als Thérèse Martin geboren in de Normandische plaats Alencon. Al vroeg ontdekte ze haar roeping tot de Karmel en ze vroeg op veertienjarige leeftijd, tijdens een bedevaart naar Rome, paus Leo XIII om op vijftienjarige leeftijd te mogen intreden in de Karmel van Lisieux. Ze kreeg deze toestemming. Ze overleed in deze Karmel op 30 september 1897. Haar spiritualiteit is vooral bekend door haar autobiografisch werk 'Geschiedenis van een ziel', haar brieven en haar gedichten.

De boodschap van paus Franciscus 'Het is het vertrouwen' over Theresia van Lisieux verscheen op 15 oktober 2023, omdat op die dag de Kerk de gedachtenis van de heilige Teresia van Avila (1515-1582) viert en de paus duidelijk wil maken dat Theresia van Lisieux een vrucht is van de door Teresia van Avila ingezette hervorming van de Karmel. In zijn tekst gaat paus Franciscus in op het leven, de spiritualiteit en de betekenis van Theresia van Lisieux. Typerend voor de spiritualiteit van Theresia is in de visie van paus Franciscus de kleine weg. Volgens Theresia van Lisieux is het niet nodig te groeien maar juist om klein te worden en zich veilig te weten in de armen van de Heer. Theresia bracht de liefde in praktijk in de eenvoudigste dingen van het dagelijks leven en ze deed dit in verbondenheid met de Maagd Maria. In haar beleving was Maria de eerste die de kleine weg was gegaan. Al kort na de dood van Theresia van Lisieux ontstond er binnen de Kerk een verering voor haar. Bekend is dat Moeder Teresa van Calcutta zich bij de keuze van haar kloosternaam liet vernoemen naar Theresia van Lisieux.

Bron: bisdom Rotterdam

Theresia is patrones van missionarissen en missiewerken (sinds 1927), Frankrijk (sinds 1944), Lisieux, bloemisten, karmelietessen en vliegeniers. Ze wordt vaak afgebeeld als karmelietes in een bruin habijt, witte mantel en zwarte sluier. Haar attributen zijn een kruisbeeld en rozen, gedragen in haar hand. Bij haar dood beloofde zij het rozen te doen regenen op aarde. Haar liturgische gedachtenis is op 1 oktober.

Teresia van Lisieux

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl of bel naar: 06 - 23 62 42 68


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 21, 2024

Zaterdag

18 mei

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is vicaris Van Deelen.

Zondag

19 mei

9.30 uur Hoogfeest van Pinksteren. Hoogmis muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. De celebrant in deze viering is vicaris Van Deelen. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Maandag

20 mei

9.30 uur Gedachtenis van de H. Maria, Moeder van de Kerk. Tweede Pinksterdag. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het dameskoor Jubilatio. Latijnse mis met Nederlandse gezangen. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD.

Woensdag

22 mei

8.30 uur Eucharistieviering.

19.00 uur Lof en rozenkransgebed.

Donderdag

23 mei

20.00 uur Feest van Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester. Gebedsdienst van de gebedsgroep Mama di Rosario.

Vrijdag

24 mei

8.30 uur Eucharistieviering. (Indien er geen priester beschikbaar is, dan is er een woord- en communieviering door diaken Lokken). Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur Er is GEEN openstelling van de kerk.

Zaterdag

25 mei

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD.

Zondag

26 mei

9.30 uur Hoogfeest van de H. Drie-eenheid. Hoogmis muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Vesperviering met zang door het herenkoor In Honorem Dei. In deze viering wordt de bijschrijving van de gregoriaanse zang van het mannenkoor op de lijst van het Immaterieel Erfgoed Nederland geplaatst en zal het certificaat worden aangeboden aan rector Van Deelen.