LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Reportage H. Liduina

Bij gelegenheid van de feestdag van de H. Liduina op vrijdag 14 juni, heeft streekomroep 'Twee' van Vlaardingen en Schiedam een korte reportage gemaakt over de H. Liduina en 'haar' basiliek.

Mooie beelden en een toelichting van vicaris Van Deelen vindt u in bijgaand filmpje.

Klik voor filmpje

Vrijwilligers openstelling

Zoals u weet is de basiliek iedere vrijdag en zaterdagmiddag opengesteld voor bezichtiging en/of een kaarsje aan te steken in de maanden april tot en met oktober. Helaas, door het geslonken aantal vrijwilligers, zijn wij heel dringend op zoek naar gastdames / gastheren. Wilt u ook dat de basiliek open blijft voor bezoekers? Of wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met het secretariaat: (010) 426 82 28 of 06 23 62 42 68.

Interieur Liduinabasiliek

Engelstalige Gemeenschap in de basiliek

Vanaf zondag 7 juli zal de Engelstalige Gemeenschap op de zondagen de eucharistie vieren in de basiliek. Pater Naveen Rodrigues OP is voor hen de vaste celebrant. Aanvang vieringen om 11.30 uur met aansluitend koffiedrinken in de Wilgenburg in een eigen gedeelte. Met ingang van genoemde datum maken zij namelijk geen gebruik meer van de kapel in Huize Frankeland.

welcome to our church

Ziekenbezoek

Soms kunnen mensen uit onze geloofsgemeenschap niet naar de kerk komen, omdat zij ziek zijn, of slecht ter been. In dat geval zijn er medeparochianen die hen thuis kunnen komen bezoeken. Kent u iemand die graag ziekenbezoek vanuit onze kerk wil krijgen, dan kunt u zijn of haar gegevens doorgeven aan mw. Cintha van den Toorn, telefoon 06 29 22 65 54 of mw. Riek Wouters, telefoon 06 15 37 73 28, of via e-mail pastoraatsgroepschiedam@goedeherderparochie.nl.


Zee en wind gehoorzamen Jezus

Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: 'Laten we oversteken.' Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: 'Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?' Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: 'Zwijg, stil!' De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?' Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: 'Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?'

Mc. 4, 35-41
De storm op het meer

H. Ireneüs

Op 28 juni viert de Kerk de gedachtenis van de H. Ireneüs, bisschop en martelaar, kerkleraar. Ireneüs was bisschop van Lyon. Hij is een van de voornaamste kerkvaders van het Westen en was een fel bestrijder van ketterijen.

Ireneüs werd tussen 115 en 142 geboren in Klein-Azië. In zijn jeugd had hij Sint Polycarpus van Smyrna horen preken, een leerling van Sint Jan de Apostel. Dat maakt Ireneüs tot een waardevolle getuige van de apostolische overlevering.

Het is niet bewezen of Ireneüs de marteldood stierf. Wanneer hij precies is overleden, is onbekend. Zijn lichaam werd in een graf in de crypte van de Sint-Janskerk in Lyon gelegd. In 1542 werden kerk en graf door de protestanten verwoest.

Ireneüs is een voorname kerkvader. Van zijn geschriften zijn er slechts twee bewaard: 'Ontmaskering en weerlegging van de zogenaamde gnosis' of Adversus haereses ('Tegen de ketterijen'). Dit in het Griekse geschreven werk is voornamelijk gericht tegen de gnosis. Verder geeft hij algemene aanwijzingen hoe ketterijen het beste bestreden kunnen worden. Het bestaat uit vijf boeken. In het derde boek schrijft hij dat de Kerk van Rome borg staat voor de ware apostolische leer. Demonstratio praedicationis apostolicae ('Het bewijs van de apostolische prediking'). De Griekse tekst is verloren gegaan. Een Armeense vertaling werd begin twintigste eeuw teruggevonden.

Ireneus

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl of bel naar: 06 - 23 62 42 68


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 26, 2024

Zaterdag

22 juni

14.00 uur Er is GEEN openstelling van de kerk.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD.

Zondag

23 juni

9.30 uur Twaalfde zondag door het jaar.
De Heer is de kracht van zijn volk, Hij waakt over het heil van zijn Gezalfde. Heer red uw volk en zegen uw erfdeel; wees voor altijd een leider en gids. (Openingstekst Psalm 28 (27), 8-9).
Hoogmis muzikaal verzorgd door leden van het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is vicaris Van Deelen. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

26 juni

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

27 juni

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedsgroep Mama di Rosario.

Vrijdag

28 juni

8.30 uur Gedachtenis van de H. Ireneüs, bisschop en martelaar, kerkleraar. Eucharistieviering. (Indien er geen priester beschikbaar is, dan is er een woord- en communieviering door diaken Lokken). Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.
17.00 uur Vesperviering.

Zaterdag

29 juni

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD.

Zondag

30 juni

9.30 uur Dertiende zondag door het jaar. Hoogmis muzikaal verzorgd door het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is pater Arul SVD. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.