LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Zondagsviering per 1 oktober om 9.30 uur

Vanaf 1 oktober zullen alle zondagse eucharistievieringen in de Liduinabasiliek beginnen om 9.30 uur in plaats van om 10.00 uur. Een toelichting op dit besluit kunt u hier vinden.

Klok 9.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag 8 oktober is er tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur kinderwoorddienst en crèche. Het rooster van de kinderwoorddiensten voor de rest van dit jaar kunt u hier vinden.

kinderwoorddienst

Arbeiders in de wijngaard

In die tijd vertelde Jezus de volgende gelijkenis: 'Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkloos op de markt staan tot wie hij zei: Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen: Wat staat ge heel de dag werkloos? Ze antwoordden hem: Niemand heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen: Gaat ook gij naar mijn wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en betaal hun uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de eersten kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie. Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is evenveel geven als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.'

Mt. 20, 1-16
Arbeiders van het 11e uur

Wereldmissiedag van de kinderen

In het weekend van 7 en 8 oktober wordt er een deurcollecte gehouden voor Wereldmissiedag voor de kinderen. Wilt u alvast een financiële bijdrage geven, dan kan dit via IBAN NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen, Den Haag. Bij voorbaat dank!

missiokids

Zusters van Maria Stella Matutina

De zusters van Maria Stella Matutina van Dordrecht kennen de Liduinabasiliek al enkele jaren. Zij voelen zich nauw verbonden met de heilige Liduina van Schiedam die een voorbeeld is voor deze contemplatieve zusters: toegewijd aan het gebed, het zoeken naar God, en de naastenliefde door onder anderen de gastvrijheid die in hun klooster wordt beoefend. Op zondag 8 oktober komen de zusters de eucharistieviering van 9.30 uur in de basiliek bijwonen. Na afloop zullen zij enkele liederen zingen en hun ambachtelijke producten verkopen die allemaal exclusief door de zusters zelf worden gemaakt. Het betreft jam, lemon curd, rozenkransen, houten kruisen, lavendelzakjes, zeepjes, cd's met liederen van de traditie van de zusters en kaarsen. De verkoop van deze producten helpt hen om te leven in hun klooster en om de kosten van levensonderhoud te dekken. Door een van de artikelen te kopen of een financiële gift te doneren kunt u hun contemplatieve leven en jonge roepingen in de kerk steunen. Bovendien doen de zusters nog deze oproep aan ons: Aarzel niet om hen uw gebedsintenties toe te vertrouwen. Na afloop zal er ongetwijfeld een ogenblik zijn om een van de zusters te spreken. U bent van harte welkom!

MariaStella Matutina

H. Hiëronymus

Op 30 september gedenkt de Kerk de H. Hiëronymus, priester en kerkleraar.

Hiëronymus werd omstreeks 340 te Stridon in Dalmatië geboren. Tijdens zijn studie te Rome werd hij aldaar gedoopt. In zijn verlangen naar een ascetisch leven trok hij naar het Oosten waar hij zich als kluizenaar vestigde. Als priester naar Rome teruggekeerd, werd hij secretaris van paus Damascus en begon hij de heilige Schrift in het Latijn te vertalen. Tevens bevorderde hij het religieuze leven. De rest van zijn leven bracht hij in Bethlehem door, waar hij zich op bijzondere wijze voor de kerk verdienstelijk maakte door het schrijven van vele theologische werken, vooral bijbelcommentaren. Hij stierf in 420 te Bethlehem.

Bron: Missaal getijdengebed
Hieronymus

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl of bel naar: 06 - 23 62 42 68


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon: 010 - 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl  U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 39, 2023

Zaterdag

23 september

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebranten in deze viering zijn pastoor Duynstee, rector Egging, pater Kunnekkadan SVD en pater Tharsis SVD. De viering wordt muzikaal verzorgd door een gelegenheidskoor onder leiding van Bas van Houte. Aansluitend ontmoeting in de Wilgenburg met soep en een broodje, een lezing met als thema: 'Toekomst van een krimpende kerk' door Robert Jan Peeters, daarna afscheid van pastoor Duynstee met een drankje.

Zondag

24 september

10.00 uur Vijf-en-twintigste zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is rector Egging. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

27 september

8.30 uur Gedachtenis van de H. Vincentius de Paul, priester. Eucharistieviering.

Donderdag

28 september

19.00 uur Eucharistieviering.

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

29 september

8.30 uur Feest van de HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen. Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

Zaterdag

30 september

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

Zondag

1 oktober

9.30 uur Zes-en-twintigste zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario.