LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Scherm:

Mededelingen

In juli en augustus één viering op zondag

Vanaf zondag 4 juli is er in de basiliek één eucharistieviering en wel om 9.30 uur! Deze gewijzigde aanvangstijd is noodzakelijk omdat in deze maanden iedere beschikbare priester twee eucharistievieringen op de zondag viert. Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met de reistijd van Schiedam naar Vlaardingen. De zondagse vieringen om 9.30 uur lopen tot en met 29 augustus!

Klok op 9.30 uur

Corona-maatregelen

Wat betreft Corona-maatregelen geldt voor de Liduinabasiliek het volgende:

  • Vooraf reserveren is niet meer nodig.
  • Een mondkapje is niet meer verplicht.
  • Vul bij binnenkomst uw gegevens in.
  • De hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd (handen desinfecteren, anderhalve meter afstand houden).
  • Samen zingen is niet toegestaan.
  • Koorrepetities met maximaal twaalf koorzangers zijn weer mogelijk in de kerk (nog niet in De Wilgenburg).

Een toelichting door het pastoraal team op bovenstaande regels kunt u hier lezen.


Achttiende zondag door het jaar

In die tijd, toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafarnaüm op zoek naar Jezus. Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden: 'Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen?' Jezus nam het woord en zeide: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werk niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.' Daarop zeiden zij tot Hem: 'Welke werken moeten wij voor God verrichten?' Jezus gaf hun ten antwoord: 'Dit is het werk dat God u vraagt: te geloven in degene die Hij gezonden heeft.' Zei zeiden tot Hem: 'Wat voor tekenen doet Gij dan wel waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.' Jezus hernam: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven; want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld.' Zij zeiden tot Hem: 'Heer, geef ons te allen tijde dat brood.' Jezus sprak tot hen: 'Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.'

Joh. 6, 24-35
Brood des Levens

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand (behalve in augustus). Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

H. Johannes Maria Vianney

Jean-Marie Vianney (Pastoor van Ars) groeide op als kind in een gewone boerenfamilie. Zijn kinderjaren hadden een sterke invloed op zijn geestelijke leven als priester. De devote geloofsbeleving van zijn ouders, vooral die van zijn moeder, gaf een rotsvast geloof aan deze simpele boerenjongen. In het ouderlijk huis leerde hij te bidden en ook te zorgen voor de armen, doordat er dagelijks daklozen en armen uitgenodigd waren aan de familietafel. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij voor het priesterschap koos.

Jean-Marie Vianney werd in 1905 zalig verklaard en in hetzelfde jaar benoemd tot patroonheilige van alle priesters van Frankrijk door paus Pius X. In 1925 werd hij door paus Pius XI heilig verklaard. In 1929 werd hij uitgeroepen tot beschermheilige van alle parochiegeestelijken.

Het lichaam van de heilige is nog geheel intact. Zijn relieken rusten in de basiliek van Ars-sur-Formans, die aan het einde van de negentiende eeuw te zijner ere is vastgebouwd aan de 12e-eeuwse parochiekerk. Al in 1862, enkele jaren na zijn dood, werd hieraan gewerkt. Zijn hart is daar opgeborgen in een apart schrijn in de hartkapel. De kerk werd gewijd aan de heilige Filomena, aan wie Vianney de wonderen toeschreef die op zijn voorspraak gebeurden. De architect van de kerk, Pierre Bossan, was een bekeerling van Vianney en is voornamelijk bekend van de grote basiliek van Fourvière in Lyon. Een bezoek van paus Johannes Paulus II in 1986 bracht een internationaal seminarie tot stand, dat sinds 1988 tientallen seminaristen vormt aan de school van de Pastoor van Ars.

De reliek van het hart is op diverse plaatsen geweest; zo was zij in Rome bij paus Benedictus XVI in mei 2005. Tijdens de maand augustus was ze in Keulen tijdens de Wereldjongerendagen. Het dorpje Ars-sur-Formans trekt honderdduizenden pelgrims per jaar [voor de Coronapandemie). Pastoor van Ars wordt herdacht op 4 augustus, zijn sterfdag. In Nederland en België zijn een tiental Pastoor van Ars kerken naar Johannes Vianney genoemd.

Pastoor van Ars

Vensters op Liduina

Vorig jaar kon het Liduinafeest en de -processie niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. U kunt de film hier bekijken.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat. Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 31, 2021

Zaterdag

31 juli

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.

Zondag

1 augustus

9.30 uur Achttiende zondag door het jaar. Eucharistieviering met orgelspel en medewerking van enkele koorleden. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. U kunt viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

13.30 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario. De celebrant in deze viering is pater Asa SVD.

Woensdag

4 augustus

8.30 uur Gedachtenis van de H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester. Eucharistieviering.

Donderdag

5 augustus

19.00 uur Eucharistieviering.
20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

6 augustus

8.30 uur Feest van de Gedaanteverandering van de Heer. Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen.
Gedaanteverandering van de Heer
10.30 uur De kerk is opgengesteld voor bezichting tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

Zaterdag

7 augustus

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.

Zondag

8 augustus

9.30 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistieviering met orgelspel en medewerking van enkele koorleden. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. U kunt viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.