LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Hier plaatje

Scherm:

Overige vieringen

Liduinafeest

Eén van de titelfeesten van de Liduinabasiliek is het Liduinafeest. Dit wordt gevierd op de zondag vóór Hemelvaartsdag. De dag begint met een plechtige gezongen hoogmis. In de middag is er een processie met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam. langs plaatsen uit het leven en uit de verering van Liduina, met halverwege een korte gebedsdienst in de Grote of Sint-Janskerk. Nadere bijzonderheden en de volledige dagindeling worden ruim van te voren bekendgemaakt bij de mededelingen en vieringen op de home-pagina.

H.Liduina

Rozenkransfeest

Het tweede titelfeest van de Liduinabasiliek is het Rozenkransfeest. Dit wordt gevierd op de zondag nabij 7 oktober - de gedachtenis van de H. Maagd Maria van de Rozenkrans op de Romeinse kalender. 's-Morgens is er een plechtige gezongen hoogmis. In de middag is er rozenkransgebed waarna de Vespers en plechtig Lof volgen. De volledige dagindeling wordt ruim van te voren bekendgemaakt bij de mededelingen en vieringen op de home-pagina

OLV-rozenkrans

Doopvieringen

Het doopsel is het eerste sacrament dat ontvangen kan worden in de katholieke Kerk. Sinds 2011 maakt de Liduinabasiliek - samen met nog andere kerken uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis - deel uit van parochie 'De Goede herder'. U kunt voor de doop en de doopvoorbereiding terecht in één van de deze kerken in de parochie.

Voor verdere vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Lex Wepster, medewerker van het pastoraal team. Per telefoon op dinsdag en vrijdag van 9.00 - 17.00 uur: 06 - 31 99 09 59 of via e-mail: a.wepster@goedeherderparochie.nl

Doop

Eerste H. Communie

Voor informatie over de viering van (en de voorbereiding op) de eerste H. Communie kunt u contact opnemen met Patrick Rutten, telefoon: 06 - 10 47 27 71 of per e-mail: eerstecommunieschiedam@degoedeherder.nl

Of en wanneer er een viering van de eerste H. Communie is, wordt van te voren aangekondigd bij de mededelingen en vieringen op de home-pagina.

Communie

H. Vormsel

Voor informatie over de viering van (en de voorbereiding op) het H. Vormsel kunt u contact opnemen met pater Tharsis SVD via e-mail: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.

Of en wanneer er een viering van het H. Vormsel is, wordt van te voren aangekondigd bij de mededelingen en vieringen op de home-pagina.

Vormsel

Biechtgelegenheid

In de basiliek is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen:

  • Een half uur vóór de eucharistieviering (even melden in de sacristie).
  • Na de eucharistieviering tijdens de Aanbidding op vrijdagochtend.
  • Na telefonische afspraak 010 - 426 82 28.

Biecht

Aanbidding

Aansluitend aan de ochtendmis van 8.30 uur op vrijdagmorgen, wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur.

Op de zaterdagen is er gelegenheid tot Aanbidding van 17.00 uur tot kort voor de eucharistieviering van 18.00 uur.

Aanbidding

Lof en Rozenkransgebed

In de maanden mei en oktober is er op de woensdagavonden om 19.00 uur Lof en Rozenkransgebed. Dit wordt tegen die tijd aangekondigd bij de mededelingen en vieringen op de home-pagina.

Rozenkrans

Gebedsgroep Mama di Rosario

De eerste zondag van iedere maand is er om 15.00 uur een eucharistieviering van de gebedsgroep Mama di Rosario onder leiding van Silvio Jonge. De vieringen duren ongeveer anderhalf uur.

Iedere donderdagavond is er een gebedsdienst van de gebedsgroep Mama di Rosario. De gebedsdienst is van 20.00 - 22.00 uur.

Mama di Rosario

Vespers

Onze Kerk kent vele vormen van samenkomen als gelovige gemeenschap, één ervan zijn de Vespers. Bij het vallen van de avond worden psalmen gezongen of samen gebeden, er is een lezing uit de Heilige Schrift en er zijn voorbeden. De laatste vrijdag van iedere maand is er een vesperviering om 17.00 uur en deze duurt ruim een half uur. U kunt de kerk binnenkomen via de zijdeur rechts, dan komt u in de buurt van het Sint-Jozefaltaar uit. De vesperdienst is een initiatief van een aantal parochianen en valt onder de verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep Schiedam.

Vespers

Kinderwoorddienst

Regelmatig is er tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur op zondag kinderwoorddienst voor kinderen in de leeftijd vanaf 5 jaar. Tijdens de kinderwoorddiensten staat het Evangelie van die dag centraal, dat op een voor de kinderen aansprekende manier wordt uitgelegd. Ook is er altijd een leuke verwerking in de vorm van een spel, knutselwerkje of liedje. Vooraf aanmelden is niet nodig. Gelijktijdig met de kinderwoorddienst is er een crèche voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar (in overleg met de vrijwilligers van de kinderwoorddienst zou een kind tussen 4 en 5 jaar, dat daar echt aan toe is, aan mogen sluiten).

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen over de kinderwoorddienst, of wilt u op de hoogte gehouden worden van kinderactiviteiten in de basiliek, neemt u dan contact op met Janet Bisschop van Zwieten, jawobis@xs4all.nl

Het overzicht van de kinderwoorddiensten voor de eerste helft van 2024 kunt u hier downloaden.  Of en wanneer er kinderwoorddienst is, wordt ook aangekondigd bij de mededelingen en vieringen op de home-pagina.

Kindernevendienst